Ujian Intervensi 2


Ujian Intervensi 2 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk
murid Tahun Enam dijalankan seperti berikut:

Tarikh: 14 - 16 April 2009
Hari : Selasa - Khamis
Fokus : Ujian ini melibatkan mata pelajaran bagi
Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)

Selamat Berjaya Kepada Semua!

0 comments:

Post a Comment